.Opdateret den 27.12.2023 klokken 10.17  |   Oplys om døde og giv forslag til nye links her.Programmer som bruges i det daglige arbejde. Internetbaserede:
DDH - Puzzel.
Fritagelse fra digital post (log in).
Gult sundhedskort. Firmaet Kombit (log in).
MitID - DIO - Digitaliseringsstyrelsens Implementerings Overblik (MitID).
MitID - https://www.mitid.dk.
MitID - RA-portal. Til oprettelse og vedligehold af MitID fra sommeren 2021 (log in).
MitID - plan2learn.
MitID - servicedesk.
MitID - sharepoint.
Notus eflyt.
Personfind.
Selvbetjennig.nu.
Skat - adgangskontrol (log in).
Yammer - DDH.
Yammer - NemID (KL's).

A

top
Affald - Århus Kommunes genbrugsstationer. Adresser, åbningstider med mere.
Affald - husholdningsaffald, affaldsordninger, åbningstider (Århus Kommune).
Afstandsberegning - Kraks ruteplan. Beregn afstanden i kilometer mellem to adresser i Danmark.
Aftenskoler og oplysningsforbund i Århus og omegn.
Ambassader - danske ambassader i udlandet, "Find os i udlandet". Klik på det ønskede kontinent. Udenrigsministeriets hjemmeside.
Ambassader - Udenrigsministeriets liste over udenlandske repræsentationer. Klik på "DiplomaticMissions" (pdf-format).
Arbejdstilsynet. Tilsynscenter Nord, Over Hadstenvej 48, , 8370 Hadsten. Telefon 70 12 12 88, ma-to 8-16, fr 8-15.
B

top
Barsel - din barsel på borger.dk. Overblik over din barsel. Foretag selv beregninger af restbarsel med mere.
bbr-kommune.dk - lav bbr-udskrifter og søg på adresser, som tidligere på kmd-ejendom, som er nedlagt (log in).
BBR-udskrift - log in på bbr-kommune.dk.
Beboerparkering - derunder beboerparkering i det centrale Århus.
Bibliotek - lånerkort, oprettelse af lånerkort på Århus Kommunes Biblioteker, Perseus.
Bibliotek - åbningstider for Århus Kommunes biblioteker per 2. januar 2012.
Bibliotek - Århus Kommunes Biblioteker (www.aakb.dk).
Bibliotek - Århus Kommunes biblioteker holder lukket på skift for at registrere alle materialer. Den skiftevis lukning slutter lørdag den 25. februar 2012.
Billeder af kommunale bygninger. Samt af andre offentlige instanser.
Billedid - lav egne pasbilleder med billedid.dk (www.billedid.dk).
Blanketter - Kommunernes Landsforenings hjemmeside om alskens blanketter. Vælg område på siden.
Blåt EU-sygesikringsbevis - bestil det blå EU-sygesikringsbevis (CSC Scandihealth) (nedlagt).
Blåt EU-sygesikringsbevis - bestil det blå EU-sygesikringsbevis på Århus Kommunes hjemmeside.
Boligforbedringer - Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside om boligforbedringer (www.boligforbedringer).
Boligforeninger - sociale boligforeninger i Århus og omegn.
Boligselskabernes Landsforening - forside (www.bl.dk).
Boligstøtte - ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud. Fra Kommunernes Landsforening (link fra Århus Kommunes hjemmeside) (pdf).
Boligstøtte - Beboerbladets emne om boligstøtte.
Boligstøtte - beregning online via borger.dk. Kig i menuen til højre under Selvbetjening.
Boligstøtte - beregning online via KMD Borgerservice. Klik på "Beregn din boligstøtte".
Boligstøtte - betingelser for at få boligstøtte, klik på den relevante firkant (fra borger.dks hjemmeside).
Boligstøtte - betingelser for at få boligstøtte. Grundig pjece fra Boligselskabernes Landsforening. 2008. (pdf).
Boligstøtte - betingelser for at få boligstøtte. Grundig pjece fra Boligselskabernes Landsforening. 2009. (pdf).
Boligstøtte - betingelser for at få boligstøtte. Grundig pjece fra Boligselskabernes Landsforening. 2010. (pdf).
Boligstøtte - betingelser for at få boligstøtte. Grundig pjece fra Boligselskabernes Landsforening. 2011. (pdf).
Boligstøtte - guide til ansøgningsskemaet, det orange / lyserøde.
Borger - på Århus Kommunes hjemmeside.
borger.dk - forside (www.borger.dk).
borgerforslag.dk.
Borgerservice - Århus Kommune.
Borgerservice andre kommuner - Favrskov Kommune.
Borgerservice andre kommuner - Frederiksberg Kommune.
Borgerservice andre kommuner - København Kommune.
Borgerservice andre kommuner - Norddjurs Kommune.
Borgerservice andre kommuner - Odder Kommune.
Borgerservice andre kommuner - Odense Kommune.
Borgerservice andre kommuner - Randers Kommune.
Borgerservice andre kommuner - Samsø Kommune.
Borgerservice andre kommuner - Silkeborg Kommune.
Borgerservice andre kommuner - Skanderborg Kommune.
Borgerservice andre kommuner - Syddjurs Kommune.
Borgerservice andre kommuner - Aalborg Kommune.
borgerservice.dk.
Borgerservicecentre - hele Danmark. Oversigt på politiets hjemmeside. Opdateret 30.08.2012.
Borgerservicecentre - Lov om kommunale Borgerservicecentre (fra retsinformation.dk).
Bus - nyt bybusnet i Århus fra 8. august 2011 (www.nytbusnet.dk).
Business Region Århus - består af de ni kommuner Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus.
Bycykler - Århus Kommunes bycykler (www.aarhusbycykel.dk).
Byfest - Århus Festuge (www.aarhusfestuge.dk).
Bygningsinspektoratet - Århus Kommunes bygningsinspektorat, adresse, åbningstider med mere.
Byrådsmøder, derunder dagsorden og referat (Århus Kommune).
C

top
CO2030 - Århus har et mål om at være CO2-neutral i år 2030 (www.co2030.dk).
Corona. De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 på coronasmitte.dk.
Corona. Region Midtjylland. Information om Coronavirus til borgere og presse.
Corona. Region Midtjylland. Test for smitte med coronavirus. Teststeder.
Corona. Testcenter Danmark.
Corona. Testcenter Danmark. Bestil tid, hvis du ikke har NemID. Rul ned og klik på 'Tidsbestilling' (Statens Serum Institut (SSI)).
coronaprøver.dk.
covidresults.dk. Kræver e-mail for at fortsætte. Et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Synlab.
Cpr - slå op i cpr-registret ved hjælp af digital signatur.
Cykel - Bycykler. Århus Kommunes bycykler (www.aarhusbycykel.dk). Telefon 87 13 23 00.
Cykel - Århus Cykelby (www.aarhuscykelby.dk).
Cykel - Århus Cykelguide (www.aarhuscykelguide.dk).
D

top
Danmarks Veteraner (www.danmarksveteraner.dk).
Datavejviser - Danmarks vejviser til offentlige data (https://datavejviser.dk).
De bynære havnearealer - forside (www.debynaerehavnearealer.dk).
Den digitale pladsanvisning / pasningsguiden på Århus Kommunes hjemmeside.
Den fælles pinkode - den fælles pinkode fra KMD. Bruges till login til mange forskellige offentlige netsteder, f.eks. su, eBoks, SKAT.
Det Danske Vaccinationsregister - login via sundhed.dk (på www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/vaccinationer/).
Digital - Århus digital. Om digital kontakt til Århus Kommune (www.aarhus.dk/digital).
Digital post, fra engang i første kvartal 2022 kun fra det offentlige - borger.dk (www.borger.dk. Borger.dk leveres af Digitaliseringsstyrelsen og drives i et samabejde mellem staten, KL og Danske Regioner).
Digital post fra det offentlige og det private - eboks.dk (www.eboks.dk. E-boks ejes af Nets og PostNord).
Digital post fra det offentlige og det private - mit.dk (www.mit.dk. Mit.dk ejes af Netcompany).
Digital signatur - bestil den digitale signatur fra før 1.7.2010 på danIDs hjemmeside, for borgere bosiddende i Danmark (www.danid.dk/legacybestilling).
Digital signatur - bestil den digitale signatur fra før 1.7.2010 på danIDs hjemmeside, for udlandsdanskere (www.danid.dk/legacyudland).
Digitale ambassadører - klik dig gennem digitale løsninger set med brugerens øjne (www.digamb.dk).
Digitaliser.dk - driftsmeddelelser om nedetid og andre driftsproblemer (www.digitaliser.dk).
Digitaliseringsstyrelsen (www.digst.dk).
Digitaliseringsstyrelsen - MitID (https://digst.dk/it-loesninger/mitid/).
Digitaliseringsstyrelsen på engelsk: Agency for Digital Government (www.en.digst.dk).
Digitalt Landkort - samlingssted for kommunal videndeling om digital borgerbetjening. Status på E2012 (www.digitaltlandkort.dk).
Dokk1 - Udtale? "Dokk et"? "Dokk en?" Det mærkelige navn for det nye fælles hovedbibliotek og borgerservice (det såkaldte multimediehus) ved åmundingen i Århus. Nyhed 12.10.2012 (www.dokk1.dk).
Dokk1 - OSS, ofte stillede spørgsmål til alle aspekter af bygningen og dens brug (faq.dokk1.dk)
Driftsforstyrrelser - om nedetid og andre driftsproblemer (www.digitaliser.dk).
Drukkort - ID-kort (til unge / "drukkort"). Login til xponcards hjemmeside.
dukapc - dukaPC gør det nemt for alle at bruge en computer. dukaPC er en brugervenlig computer der er skræddersyet til seniorer (www.dukapc.dk).
E

top
E 401, E 411 med flere. På alle unionens sprog. Fra en belgisk hjemmeside (www.rkw.be), (pdf).
! E 401 - Familieattest med henblik på tildeling af familieydelser (word).
! E 411 - Anmodning om oplysninger vedrørende ret til familieydelser i de medlemsstater, hvor familiemedlemmerne har bopæl (word).
eBoks - forside (www.eboks.dk).
Ejendomsbeskatning - Århus Kommunes ejendomsbeskatning, adresse, åbningstider med mere.
Ejendomsvurdering - vurdering af fast ejendom.
Ejendomsværdiskatten 2008 - pjece fra Skat (november 2007) (pdf).
Ejendomsværdiskatten 2009 - pjece fra Skat (november 2008) (pdf).
Ejendomsværdiskatten 2010 - pjece fra Skat (november 2009) (pdf).
Embedslægerne. Link på Sundhedsstyrelsens hjemmeside til adresser på embedslæger i hele landet.
Energisparetilskud - information om at søge energisparetilskud i Århus Kommune. Links blandt andet til ansøgningsskemaer.
EU-sygesikringsbevis - bestil det blå EU-sygesikringsbevis (CSC Scandihealth) (nedlagt).
EU-sygesikringsbevis - bestil det blå EU-sygesikringsbevis på Århus Kommunes hjemmeside.
Europæiske Rejseforsikring A/S.
F

top
Familieretshuset.
Familieydelse - ansøgning om ordinært og ekstra børnetilskud (pdf).
Familieydelse - ansøgning om udbetaling af børnefamilieydelse (pdf).
Familieydelse - "Jeg er fortsat enlig forsørger". Erklæring til brug ved ordinært og ekstra børnetilskud. Årlig erklæring. §22-erklæring. Skema FY 502E (10/2010).
Familiestyrelsen - forside (www.familiestyrelsen.dk).
Feriekonto - forside (via ATPs hjemmeside).
Feriepenge - hvem skal underskrive? Information på Arbejdsdirektoratets hjemmeside.
Feriepenge - hvem skal underskrive? Information på Århus Kommunes hjemmeside.
Festuge - Århus Festuge. Byfest i Århus (www.aarhusfestuge.dk).
Folkeinformation - på Gellerup, Hasle og Viby biblioteker.
Folkeinformation - folder (pdf, 400 dpi).
Folkeinformation - på Gellerup bibliotek.
Folkeinformation - på Hasle bibliotek.
Folkeinformation - på Viby bibliotek.
Folkeinformation på Hotspotcentrets hjemmeside.
Folkeoplysning - aftenskoler og oplysningsforbund i Århus og omegn.
Folkeregister - flytteanmeldelse indland, "Flytteanmeldelse til folkeregistret" (den blålige blanket) til brug ved flytning i Danmark (pdf).
Folkeregister - flytteanmeldelse udland, "Anmeldelse af udrejse" (den grønlige blanket) til brug ved flytning til udlandet (pdf).
Folkeregistret - adresse og åbningstider. Ingen egen indgang. Find det under Borgerservice.
Folkesundhed Århus.
Folketinget - (www.folketinget.dk).
Foto - foto til pas og kørekort. Krav til pas- og kørekortfoto. Politiets fotoark (pdf).
Fotoer af kommunale bygninger.
Fritidspas - information om fritidspas på Århus Kommunes hjemmeside. Også link til ansøgningsskema.
Fritidstilbud - Ung i Århus, fritidstilbud til unge mellem 5. klasse og 18 år.
Førerkort lastbil - ansøgning på politiets hjemmeside (pdf). Kaldes også fartskriverkort. Henvendelse politiet hovedindgangen.
Førerkort lastbil - information på politiets hjemmeside. Kaldes også fartskriverkort. Henvendelse politiet hovedindgangen.
Førerkort taxi - ansøgning på Århus Kommunes hjemmeside (pdf). Henvendelse Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1, Viby.
Førerkort taxi - information på Århus Kommunes hjemmeside. Henvendelse Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1, Viby.
G

top
Gellerup - helhedsplanen for Gellerup (www.helhedsplangellerup.dk) på Århus Kommunes hjemmeside.
Genbrugsstationer - Århus Kommunes genbrugsstationer. Kort, adresser, åbningstider og meget mere.
GIS - Århus Kommunes digitale korttjenester. Teknik og Miljø.
Google - søgemaskine til internettet (www.google.dk).
Gouda Rejseforsikring. For eksempel med henblik på hjemrejseforsikring.
Gældsrådgivning og retshjælp - forskellige organisationers retshjælp og gældsrådgivning i Århus. Desuden links til online retshjælp.
H

top
Handikapskilt / parkeringskort - bestil det blå-hvide parkeringskort. Klik på "Hent ansøgningsskemaet" (pdf) langt nede på siden.
Havn - De bynære havnearealer, forside, (www.debynaerehavnearealer.dk).
Havn - Århus Havn (www.aarhushavn.dk).
Helhedsplanen for Gellerup (www.helhedsplangellerup.dk) på Århus Kommunes hjemmeside.
HK-Kommunal, Fag & Fremtid 2012 - program, oplægsholdere, udstillere, Fag & Fremtid 2010 og alle mulige andre praktiske informationer.
Boligforeninger - sociale boligforeninger i Århus og omegn.
Hotlineguide - relevante links.
Huller i vejen - kontakt Trafik og Veje om defekter i den århusianske infrastruktur, cykelstier, trafiklys, skilte, afstribning med mere.
Hypercard - få stor rabat på kollektiv trafik, hvis du går på en ungdomsuddannelse (www.hypercard.dk).
I

top
ID-kort (til unge / "drukkort"). Login til xponcards hjemmeside.
ID-kort til unge på 16 år og derover. Information på Århus Kommunes hjemmeside.
ID-validering. Kontrol af legitimationskorts gyldighed (www.idvalidering.dk).
Indefrysning af ejendomsskatter. Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter mv. (pdf).
Indvandrerrådgivningen - Familiesammenføring (underside til hovedsiden), Vesterbrogade 14, Århus C (http://familiesammenfoering.info).
Indvandrerrådgivningen - hovedside. Vesterbrogade 14, Århus C (www.indvandrerraadgivningen.dk).
Indvandrerrådgivningen - links, interne og eksterne, fra Indvandrerrådgivningens egen side. Vesterbrogade 14, Århus C (www.indvandrerraadgivningen.dk).
Institutionsportalen. Hedder nu Dagtilbud i Århus.
Invalideskilt / parkeringskort - bestil det blå-hvide parkeringskort. Klik på "Hent ansøgningsskemaet" (pdf) langt nede på siden.
Invitation - ansøgningsskemaer (VU2) som word- eller pdf-format, dansk, på Udlændingeservices hjemmeside.
Invitation - ansøgningsskemaer (VU2) som word- eller pdf-format, engelsk, på Udlændingeservices hjemmeside.
Invitation og garantierklæring. Information fra Indvandrerrådgivningens hjemmeside.
It - lær mere om it. Kurser for begyndere og andre (www.lærmereomit.dk).
Iværksætteren - privat site om iværksætteri (www.ivaerksaetteren.dk).
J

top
Job - job i Århus Kommune, på Århus Kommunes hjemmeside.
Jobagent - den interne jobbase i Århus Kommune. Få en mail når et job passer til dine søgekriterier.
Jobcenter Århus. Telefon 89 40 68 00.
Jobformidling i City Vest - Shaqo. Integration og jobformidling.
K

top
Kattegatbroen - www.metropol-danmark.dk. Telefon 78 41 18 16.
kbintra - intranet for Kultur og Borgerservice / medarbejderportalen for Kultur og Borgerservice.
KMD Ejendom - er nedlagt primo december 2009. Nu: bbr-kommune.dk (log in).
Kollegiekontoret - forside. Kollegiekontorets hjemmeside / UngdomsboligAarhus (ungdomsboligaarhus.dk). Telefon 86 13 21 66.
kollegie8000.dk - forside. Kollegiekontorets hjemmeside / UngdomsboligAarhus (ungdomsboligaarhus.dk).
Kommunernes Landsforening - forside (www.kl.dk)
Kommunernes Landsforening - blanketter - KLs hjemmeside om alskens blanketter. Vælg område på siden.
Kontrolgruppen - information om socialt bedrageri på Århus Kommunes hjemmeside. Kontakt til kontrolgruppen.
Krak - forside (www.krak.dk).
Krisecenter - Århus Krisecenter, Søndervangen 92, Viby J, telefon 86 15 35 22 (www.aarhuskrisecenter.dk).
Kulturnat Århus.
Kørekort - ansøgning om kørekort. P22 (07/05). Manuelt indskannet (pdf).
Kørekort - ansøgning om kørekort. P22 (01/2010). Fra Kommunernes Landsforening (pdf).
Kørekort - foto. Krav til kørekortfoto. Politiets fotoark (pdf).
! Kørekort - fødelandskoder (Word). Internt dokument.
! Kørekort - kørekortbekendtgørelsen (historisk), på Retsinformation.
Kørekort - køreprøvebooking betalingsservice (log in).
Kørekort - ansøgning om kørekort - foreløbig fornyelse (nødkørekort) (P22A) (pdf).
Kørekort - symboler og koder. Fra Kommunernes Landsforenings hjemmeside (pdf).
! Kørekort - Schultz Serviceguide om kørekort.
Køreprøvebooking - betalingsservice (log in med bookingnummer og CPR).
L

top
ledningsinfo.dk - Århus Kommunes hjemmeside med information om ledningers placering.
Legat - Fælleslegat af 1979 for værdigt trængende i Århus Kommune. Diverse legater. Ansøgningsfrist mandag den 22. oktober 2012 klokken 15.00. Offentliggørelse: 18.09.2012.
Legat - Hans Madsilius Ellermann og Hustrus Legat, ansøgningsskema. Ansøgningsfrist fredag den 12. oktober 2012. Offentliggørelse: 04.09.2012.
Legitimationskort til unge på 16 år og derover. Information på Århus Kommunes hjemmeside.
Letbane - tillæg til kommuneplanen vedrørende ny letbane i århusområdet. På Århus Kommunes hjemmeside. Links til pdf-filer.
Letbanen.dk - de nye sporvognes egen hjemmeside.
Licens - ansøgning om nedsættelse af medielicens/fritagelse for betaling af radiolicens. Fra Danmarks Radios hjemmeside (pdf).
Licens - information om nedsættelse af licens på DRs hjemmeside.
lifeindenmark.dk. Before moving. When arriving. If leaving. (Den engelsksprogede pendant til borger.dk. Se eventuelt også newcitizen.dk).
LIS
Lokalebooking - lån kommunale lokaler og idrætsanlæg, online, telefonisk med mere i Århus Kommune.
Lokalplaner - Århus Kommunes hjemmeside om lokalplaner. Klik på "Igangværende lokalplansager".
Lokalplaner m.m. - planinfo.dk, lokalplaner, byplaner, kommunalplaner, kort.
Lægefortegnelse - lægefortegnelse for maj 2013 på Århus Kommunes hjemmeside (pdf).
! Læger i hele Danmark, ydernumre - lægers ydernumre i hele Danmark. Menu > YDERE > ... (excelark).
Lær Dansk | Århus. Hed tidligere Århus Sprogcenter. Telefon 87 32 54 00.
Lånerkort - oprettelse af lånerkort på Århus Kommunes Biblioteker. Perseus.
M

top
Marselis Boulevard - information om byggeriet af tunnelen under Marselis Boulevard (www.marselisboulevard.dk).
Medarbejderportalen - intranet for Kultur og Borgerservice / kbintra.
Midttrafik - forside (www.midttrafik.dk).
Miljøcentret - Århus Miljøcenter.
Min læge - forside (www.min-laege.dk).
Min Sundhedsplatform - forside (minsundhedsplatform.dk). Se hvem der har slået op i dine sundhedsdata.
Mine varmepenge - en side fra AffaldVarme, som informerer om varmepengesagen og tilbagebetaling (www.minevarmepenge.dk).
Ministerier - samtlige ministerier på Statsministeriets hjemmeside.
Ministre - samtlige ministre på Statsministeriets hjemmeside.
Misbrugscenter(.dk)
Mit.dk - Nyt digital postsystem fra 30. november 2021.
MitID - information om MitID. Digitaliseringsstyrelsen (digst.dk/it-loesninger/mitid).
MitID.dk - forside (mitid.dk).
Motionstilbud - Århus Kommunes motionsuge med ugelang motionskampagne (www.motionstilbud.dk).
Motorkontoret hos Skat i Højbjerg - se adresse og åbningstider nederst til højre på siden under Skattecenter Århus.
Multimediehuset - (www.multimediehuset.dk). Linker nu til www.urbanmediaspace.dk.
Multimediehusets webcam - et webcam er rettet mod byggepladsen for mulitimediehuset. Følg byggeriet. Opdateres hvert minut.
N

top
Navneændring - find det hele under Navne på personregistrering.dk.
NemId.info (www.nemid.info).
NemId - certifikat. Tjek dit certifikat. Vælg 'Søgning' i topmenuen (Skriv eventuelt bare 'certifikat' i adrresselinjen [Ctrl+Enter]).
NemId - forside (www.nemid.nu).
NemId - e-læringsprogrammet.
NemId - Prado, verifikation af centrale identifikationsdokumenter; pas, kørekort med mere.
NemId - ra-portal.
NemId - slå flere NemId sammen. Man kan enten fortsætte med NemID til netbank eller med NemID til offentlige og private tjenester (sti: Forside > Få hjælp til dit NemID > Administrér NemID > Et eller flere NemID).
Nemkonto - forside (www.nemkonto.dk).
netsikker.nu - Videnskabsministeriets kampagne for sikker færd på internettet. Mange samarbejdspartnere (www.netsikker.nu).
newcitizen.dk. (Den engelsksprogede pendant til aarhus.dk. Se eventuelt også lifeindenmark.dk).
Notar - notarkontoret i retten i Århus.
Nye rejseregler - pjece om de nye rejseregler per 01. januar 2008 (pdf).
Nye rejseregler - pjece på flere sprog om de nye rejseregler per 01. januar 2008 (pdf).
nyerejseregler.dk - forside (www.nyerejseregler.dk).
nyidanmark.dk - Udlændingeservice / Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (www.nyidanmark.dk).
O

top
odaa - Open Data Århus (www.odaa.dk).
ois.dk - Den Offentlige Informationsserver. Indgang til ejendomsdata, bl.a. BBR-udskrift (www.ois.dk).
Oplysningsforbund og aftenskoler i Århus og omegn.
P

top
Parkering - alt om parkering i Århus, derunder beboerparkering i det centrale Århus.
Parkeringskort / handikapskilt - bestil det blå-hvide parkeringskort. Klik på "Hent ansøgningsskemaet" (pdf) langt nede på siden.
Parkeringspladser - ledige parkeringspladser i Århus lige nu.
Pas - ansøgning om pas online på Århus Kommunes hjemmeside.
Pas - ansøgningsskema. Fra Kommunernes Landsforening (pdf).
Pas - pasbilleder. Lav egne pasbilleder med billedid.dk (www.billedid.dk).
Pas - børn i forældrepas. Hvilke lande, der accepterer det.
Pas - erklæring om anvendelse af pas. På borger.dk. Vælg Århus kommune og åbn pdf-filen.
Pas - erklæring om bortkommet pas. Fra Kommunernes Landsforening (pdf).
Pas - fejlpas. Information på politiets hjemmeside om fejlpasset uden æ og é, forår 2009.
Pas - fingeraftryk. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v. BEK nr 1180 af 12/12/2011. Offentliggjort 15.12.2011 af Justitsministeriet. På Retsinformations hjemmeside. Se også pasbekendtgørelsen.
Pas - fingeraftryk. Justitsministeriets pressemeddelelse om nye regler med fingeraftryk i pas fra 1. januar 2012. Desuden link til pdf-fil med ofte stillede spørgsmål.
Pas - fingeraftryk. Kommunernes Landsforenings input til information om fingeraftryk i pas fra 1. januar 2012. Desuden link til pdf-fil med ofte stillede spørgsmål.
Pas - foto. Krav til pasfoto. Politiets fotoark (pdf).
! Pas - fødelandskoder (Word). Internt dokument.
Pas - pasbekendtgørelsen, BEK nr 1003 af 06.10.2006. På Retsinformation.
Pas - politiets side om pas. Mange informationer samlet under ét.
Pas - Schultz Serviceguide, ofte stillede spørgsmål.
Pas - Udenrigsministeriets side om pas og visum.
Pas - visamapper.com. Find ved hjælp af denne hjemmeside visumregler for alle verdens lande, uanset nationalitet (www.visamapper.com).
Pas - visumregler i udlandet. Udenrigsministeriets hjemmeside. Vælg fra listen allernederst (børn i forældrepas, provisorisk m.v.).
Pendlerordbog - Region Sønderjylland-Schleswigs pendlerordbog, dansk-tysk (pdf).
Pensionsinfo - få overblik over dine pensioner (www.pensionsinfo.dk).
Pensionskontoret, adresse og åbningstider (Århus Kommune).
Pensionsstyrelsen - med beregnere på pensionsspørgsmål (www.pensionsstyrelsen.dk).
Perseus - oprettelse af lånerkort på Århus Kommunes Biblioteker.
personregistrering.dk - navneændring, find det hele under Navne på personregistrering.dk (www.personregistrering.dk).
Pladsanvisningen - adresse og åbningstider (Århus Kommune).
Pladsanvisningen - ansøgning om hel eller delvis økonomisk friplads i dagtilbud m.m. pr. __________ (pdf).
Pladsanvisningen - ansøgning om plads i daginstitution/dagpleje og SFO (pdf).
Pladsanvisningen - den digitale pladsanvisning / pasningsguiden på Århus Kommunes hjemmeside.
Pladsanvisningen - Institutionsportalen. Hedder nu Dagtilbud i Århus.
Pladsanvisningen - udmeldelse fra plads i dagtilbud, SFO eller klub (pdf).
Planinfo.dk - forside (www.planinfo.dk). Lokalplaner, byplaner, kommunalplaner, kort.
Politi - straffeattest. Information om straffeattest.
Politi - udlændingekontoret hos Østjyllands Politi.
Politi - Østjyllands Politi, adresser, åbningstider, telefon.
Postkassedispensation - dispensation fra postkasseregel. Søg dispensation fra postkassereglen af 01.01.2012 på denne side på Århus Kommunes hjemmeside.
Prado - verifikation af centrale identifikationsdokumenter; pas, kørekort med mere.
Prøvelsesattest - ved indgåelse af ægteskab (pdf).
R

top
Radonguiden - radonguiden.dk
regeringen.dk. Med alle ministre.
Region Sønderjylland-Schleswig.
Region Sønderjylland-Schleswigs pendlerordbog, dansk-tysk (pdf).
Regioner - de danske regioners fælles forside.
Region Midtjylland - kontakt: Adresser, mail, telefon.
Rejseforsikring - Europæiske Rejseforsikring A/S.
Rejseforsikring - Gouda Rejseforsikring.
Rejseforsikring - SOSInternational a/s - skadeanmeldelse (pdf).
Rejsesygesikring - nye rejseregler, pjece om nye rejseregler per 01. januar 2008 (pdf).
Rejsesygesikring - nye rejseregler, pjece på flere sprog om nye rejseregler per 01. januar 2008 (pdf).
Rejsesygesikring - information om nye regler for rejsesygesikring per 01. januar 2008.
Rejsesygesikring - nyhedsbrev / temanummer om den offentlige rejsesygesikring vs. eu-sygesikringskortet (pdf).
Reservebedsteordningen - ordning med at få en reservebedstefar når barnet er sygt.
Ret til bank
Retshjælp og gældsrådgivning - forskellige organisationers retshjælp og gældsrådgivning i Århus. Desuden links til online retshjælp.
Retsinformaton - forside. Alle love, bekendtgørelser og cirkulærer i Danmark (www.retsinformation.dk).
Robinsonlisten - link til cpr-registrets information om Robinsonlisten.
Rotter - nyhedsbrev om ny selvbetjeningsløsning til Rottebekæmpelsen. På siden er et link til Rotteanmeldelse.
Ruteplan - Kraks ruteplan. Beregn afstanden i kilometer mellem to adresser i Danmark.
S

top
Schengenlande - information om schengensamarbejdet og deltagerlande på Folketingets EU-oplysning.
Sculpture by the Sea - lørdag 1. juni til søndag 30. juni 2013, Tangkrogen i Århus (www.sculpturebythesea.dk).
Se mit hus - forside (www.semithus.dk).
Seniorit - seniorit er for dig, som ønsker at lære mere om digital selvbetjening.
Shaqo - Integration og jobformidling i City Vest.
SIRI - Styrelen for International Rekruttering og Integration. Kontaktinformation. Hovednummer 72 14 20 00.
Skadeanmeldelse - SOSInternational a/s (pdf). Telefon 70 10 50 59.
Skat - Bekendtgørelse om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet (fra retsinformation.dk).
Skat - blanketter for borgere. Indgangen til den samlede oversigt over SKATs blanketter for borgere.
Skat - eIndkomst. Information om SKATs program eIndkomst (www.skat.dk/eindkomst).
Skat - ejendomsvurdering, vurdering af fast ejendom.
Skat - forside (www.skat.dk). Telefon 72 22 18 18.
Skat - Iværksætter. Skatteorienteret information til iværksættere.
Skat - LetLøn. Information om SKATs program LetLøn (www.skat.dk/letloen).
Skat - motorkontoret i Højbjerg. Se adresse og åbningstider nederst til højre på siden under Skattecenter Århus.
Skat - motorregistret.
Skat - pjecer og vejledninger for borgere. Indgangen til den samlede oversigt over SKATs pjecer og vejledninger for borgere.
Skat - satser og beløbsgrænser 2008 og 2009.
Skat - satser og beløbsgrænser 2009 og 2010.
Skat - satser og beløbsgrænser 2011 og 2012.
Skat - Skattecenter Århus, adresse og åbningstider. Rul helt ned til højre.
Skat - skattekalender 2008.
Skat - Skattekalender 2009.
Skat - Skattekalender 2010.
Skat - Skattekalender 2011.
Skat - Skattekalender 2012.
Skat - TastSelv Borger (log in for borgere).
Skat - unge. Gør det selv guide til SKAT for unge mennesker (www.skat.dk/unge).
Skoler - indgangen til alt om skoler på Århus Kommunes hjemmeside. Find også skoledistrikt og meget mere.
Sociale boligforeninger i Århus og omegn.
! Social- og beksæftigelsesforvaltningens intranetside, den som tidligerere var frontens startside.
Socialt bedrageri - information om socialt bedrageri på Århus Kommunes hjemmeside. Kontakt til kontrolgruppen.
sogn.dk - Sogneportalen. Find for eksempel sogn ud fra adresse.
SOSInternational a/s - skadeanmeldelse (pdf). Tlf. 70 10 50 59.
Specifikkonto - "Oplysning om specifik konto efter NemKontoordningen". Skema i pdf-format (pdf).
Sporvogn i Århus - information om sporvognsprojektet i Århus på Midttrafiks hjemmeside.
Sporvogn - letbanen.dk (www.letbanen.dk).
Sporvogn - tillæg til kommuneplanen vedrørende ny letbane i århusområdet. På Århus Kommunes hjemmeside. Links til pdf-filer.
Sprogcenter - Århus Kommunes sprogcenter. Hedder nu Lær Dansk | Århus.
Statens Uddannelsesstøtte - forside (www.su.dk).
Statsforvaltningerne - statsforvaltningernes fælles forside (www.statsforvaltning.dk).
Statsforvaltningen Midtjylland. Telefon 72 56 83 00.
Statsforvaltningen Midtjylland - Afdelingskontor Århus. Telefon 72 56 83 00.
Stenbroens Jurister - afdelingskontor Århus i Jægergårdsgade 164 C. Telefon 33 33 05 05. De træffes torsdag og fredag.
Straffeattest - fås hos politiet. Information om straffeattest på politiets hjemmeside.
Straffeattest - ansøgning, P 366 (06/06). På politiets hjemmeside (pdf).
su.dk - forside (www.su.dk).
Sundhedskort - bestil nyt gult kort på Århus Kommunes hjemmeside.
Sundhedsplejen i Århus Kommune.
sundhed.dk - forside (www.sundhed.dk).
Sygesikring - bestil blåt EU-sygesikringsbevis på Århus Kommunes hjemmeside.
Sygesikring - bestil nyt gult kort på Århus Kommunes hjemmeside.
Sygesikring - nye rejseregler, pjece (den blå) om nye rejseregler per 01. januar 2008 (pdf).
Sygesikring - nye rejseregler, pjece på flere sprog om nye rejseregler per 01. januar 2008 (pdf).
Sygesikring - Min læge. Forside (www.min-laege.dk).
Sygesikring - www.nyerejseregler.dk. Information om nye regler for rejsesygesikring per 01. januar 2008. På sundhed.dk.
T

top
Tavlen, uge 23,   4. -   8. juni. Foto af fredag 25. maj klokken 16:08 (jpg).
Tavlen, uge 24, 11. - 15. juni. Foto af fredag 25. maj klokken 16:08 (jpg).
tax.dk - beregn for eksempel skat i et excel-ark. Beregn arven. Uvildig skatteinformation på et juridisk grundlag (www.tax.dk).
Telefonoplysning - Eniro (www.eniro.dk).
Telefonoplysning - Krak (www.krak.dk).
Telefonoplysning - TDC's supersøger, De Gule Sider (www.dgs.dk).
Teoriprøvebooking - betalingsservice (log in med bookingnummer og CPR).
! Tilbudsmappen - på fællesdrevet (Word). Internt dokument.
Tinglysning - digital tinglysning. Fast ejendom, Bilbogen, Andelsboligbogen og Personbogen (www.tilnglysning.dk).
Trafik og Veje - huller i vejen. kontakt Trafik og Veje om defekter i den århusianske infrastruktur, cykelstier, trafiklys, skilte med mere.
3. halvleg - hedder nu Vital. Magasinet Vital.
Turistinformationen ("Visit Århus") - adresse og åbnnigstider. Telefon 87 31 50 10.
U

top
Udbetaling Danmark - information om Udbetaling Danmark på ATPs hjemmeside (www.udbetalingdanmark.dk). Telefon til spørgsmål om familieydelser: 70 12 80 62.
UddannelsesGuiden - med link til Studievalg Østjylland, Vestergade 24. Klik på 'Find vejleder' > Studievalg (www.ug.dk).
Uddannelseskort - rabat til transport. Trafikministeriets side om rabat til transport til skolen (www.uddannelseskort.dk).
Udlændingeservice - Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (www.nyidanmark.dk).
Ung i Århus - fritidstilbud til unge mellem 5. klasse og 18 år. (www.ungiaarhus.dk)
Urban Mediaspace Århus - Multimediehus og havnepladser (www.urbanmediaspace.dk).
V

top
Vaccination mod Covid-19 (på www.sst.dk).
Vaccinationer. Det Danske Vaccinationsregister - login via sundhed.dk (på www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/vaccinationer/).
Vacciner. Log ind og bestil tid til coronavaccination, hvis du har modtaget brev om det (www.vacciner.dk).
Vand - Århus Vand A/S (www.aarhusvand.dk).
Varmepenge - en side fra AffaldVarme, som informerer om varmepengesagen og hvordan de tilbagebetales (www.minevarmepenge.dk).
Varmetillæg - ansøgning om varmetillæg (pdf).
Verificering af identitet (vistnok én gang årligt).
Vielse - prøvelsesattest. Blanketten er fra Kommunernes Landsforenings hjemmeside (pdf).
Vielse - ægteskabserklæring. Blanketten er fra Århus Kommunes hjemmeside (pdf).
Vielseskontoret - adresse og åbningstider (Århus Kommune).
virk.dk - forside. Virksomhedernes digitale indgang til det offentlige. Registrér f.eks. ny virksomhed (www.virk.dk).
"Visit Århus" turistinformationen i Århus - adresse og åbnnigstider.
Vital - Magasinet Vital fra Sundhed og Omsorg.
Vurdering - ejendomsvurdering, vurdering af fast ejendom på SKATs hjemmeside.
vurdering.dk - ejendomsvurdering, vurdering af fast ejendom (forside, www.vurdering.dk (SKATs hjemmeside)).
W

top
Webreg - online registrering og ændring vedrørende egen virksomhed (www.webreg-portal.dk).
Y

top
Ydernumre - lægers ydernumre i hele Danmark. Klik på 'laegepraksis.xls' nede midt på siden (excel-ark).
Æ

top
Ægteskab - prøvelsesattest (pdf).
Ægteskab / vielse - adresse og åbningstider (Århus Kommune).
Ægteskabserklæring - blanketten er fra Århus Kommunes hjemmeside.
Ø

top
Østjyllands Politi - adresser, åbningstider, telefon.
Østjyllands Politi - sitemap (oversigt over Østjyllands Politis hjemmesider).
Østjyllands Politi - udlændingekontoret.
Å

top
aarhus.dk - forside. Århus Kommunes hjemmeside (www.aarhus.dk).
Århus Cykelby (www.aarhuscykelby.dk).
Århus digital. Om digital kontakt til Århus Kommune (www.aarhus.dk/digital).
Århus Festuge - Byfest i Århus (www.aarhusfestuge.dk).
Århus Havn - forside (www.aarhushavn.dk).
Århus Kommune - Boligstøttekontoret, adresse og åbningstider.
Århus Kommune - borger.
Århus Kommune - borgerservice.
Århus Kommune - bycykler, Århus Kommunes bycykler (www.aarhusbycykel.dk).
Århus Kommune - Bygningsinspektoratet, Bygnings- og boligregistret, Ejendomsbeskatningen, adresse, åbningstider med mere.
Århus Kommune - byrådsmøder, derunder dagsorden og referat.
Århus Kommune - ejendomsbeskatning, adresse, åbningstider med mere.
Århus Kommune - e-mailadresser, sikre e-mailadresser, sikre postkasser, samtlige modtager digitalt signerede mails.
Århus Kommune - feriefonden. Bedre og billigere mulighed for ferie for ansatte ved Århus Kommune.
Århus Kommune - feriepenge, hvem skal underskrive?
Århus Kommune - forside (www.aarhus.dk).
Århus Kommune - genbrugsstationer, Århus Kommunes genbrugsstationer. Adresser, åbningstider med mere.
Århus Kommune - job i Århus Kommune.
Århus Kommune - jobagent. Få en mail når et job passer til dine søgekriterier.
Århus Kommune - kontakt. Adresser og telefonnumre på alle (!) kontorer i Århus Kommune.
Århus Kommune - ledningsinfo. Århus Kommunes hjemmeside med information om ledningers placering.
Århus Kommune - lokalplaner. Århus Kommunes hjemmeside om lokalplaner. Klik på "Lokalplanoversigt".
Århus Kommune - parkering, derunder beboerparkering i det centrale Århus.
Århus Kommune - Pensionskontoret, adresse og åbningstider.
Århus Kommune - selvbetjening.
Århus Kommune - sikre e-mailadresser, sikre postkasser, samtlige modtager digitalt signerede mails.
Århus Kommune - sundhedsplejen.
Århus Kommune - Vielseskontoret, adresse og åbningstider.
Århus Kommunes Biblioteker - forside (www.aakb.dk).
Århus Krisecenter, Søndervangen 92, Viby J, telefon 86 15 35 22 (www.aarhuskrisecenter.dk).
Århus Miljøcenter (www.aa-mc.dk).
Århus Sprogcenter. Hedder nu Lær Dansk | Århus.
Århus Vand A/S (www.aarhusvand.dk).
xxx