Billeder af kommunale bygninger og andre offentlige instanser

Den Centrale Integrationsenhed
Folkeinformation Gellerup
Folkepension og Boligydelse
SKAT og motorkontor
Socialcenter Nord
Socialcenter Syd
Trafik og Veje
Ydelsescenter-Vest